logo

Straatpastor Max en ondernemers op de bres voor kwetsbare naasten

Ede -  Toen straatpastor Max Paans over de maatregelen hoorde die het kabinet nam om verspreiding van het Coronavirus in te dammen, wist hij; dit gaat ook gevolgen hebben voor dak- en thuislozen. ,,We verstrekten altijd warme maaltijden op dinsdag en donderdag bij ‘Break inn’, maar dat viel weg met de maatregelen die werden genomen. Er was dus een noodzaak om voor deze bijzondere en kwetsbare groep iets anders te bedenken’’, zegt Paans op een koude dinsdagochtend terwijl hij maaltijden met kip uitdeelt.

De straatpastor dacht samen met zijn vrijwilligers na over een oplossing en betrok daar ook de middenstand van Ede Centrum bij. ,,Het was Gijs Koolmees die met het idee kwam om vanuit zijn winkel maaltijden te verstrekken. We doen dat inmiddels buiten, omdat de mensen binnen al snel te dicht op elkaar stonden.’’

Interkerkelijk
Voor Koolmees is het zorgen voor zijn naasten niet nieuw. ,,In samenwerking met pastor Max doen we al enkele jaren het een en ander voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving. Dit doen we interkerkelijk met dezelfde gedachte wat wij voor onze naasten kunnen betekenen. Het coronavirus treft ons allemaal. Juist in deze tijd waar afstand een 'must' is, kunnen we op deze manier dichtbij hen staan die geen reserves hebben’’, zegt Koolmees. De maaltijden komen uit de winkel van Koolmees en van zijn leveranciers. ,,Ik heb hen hiervoor benaderd om de kosten laag te houden. Daarnaast probeer ik via anderen winkeliers producten te regelen voor complete maaltijden. Dat zijn er momenteel zo’n 40 per dag’’, vertelt Gijs Koolmees.

Zorgen
Pastor Max is dankbaar voor de hulp die vanuit de ondernemers komt. ,,De zorgen om deze mensen zijn groot’’, zo zegt hij. ,,Buiten het feit dat het verstrekken van maaltijden is weggevallen is voor een grote groep ook de steun vanuit hulpverleningsorganisaties gestopt, omdat daar ook alles stil staat. Voor een ander deel van de mensen is het dagritme helemaal verstoord. Zij liepen drie keer in de week mee met een project tegen zwerfvuil, maar ook dat staat even stil, en dat maakt hen, hoe gek het ook klinkt, echt heel eenzaam’’, zegt Paans.

 

,,De zorgen om deze mensen zijn groot''

Checken
De dinsdag en donderdagochtend zijn dan ook belangrijke momenten voor de straatpastor. ,,Het is een moment waarop we iedereen even zien en kunnen checken hoe het gaat. Mocht er iemand ziek zijn of er is op een andere manier extra hulp nodig, dan kan ik dit melden in de speciale appgroep die we hebben. Daarin zitten vertegenwoordigers van verschillende hulp- en zorgorganisaties die zo nodig in actie kunnen komen.’’

Dicht bij elkaar
Op de vraag of Gijs Koolmees nog iets toe te voegen heeft aan het verhaal komt een hoopvol antwoord. ,,We moeten afstand houden, maar dat wil niet zeggen dat je niet heel dicht bij elkaar kunt staan. Ik sluit me aan bij banner waarop Jesaja 58:10 wordt geciteerd. Laten we stralen! Juist in deze periode waarvoor onze gezondheid we afstand houden maar waarin we als naasten dicht bij elkaar kunnen zijn in daden.’’

Afhankelijk van giften
,,En dat is ook wat wij vragen’’, voegt Max Paans toe. ,,In deze extra pittige tijd kunnen we extra  financiële hulp goed gebruiken. Mensen die hun naasten via ons willen steunen vragen we een gift over te maken. Dit kan naar rekeningnummer NL58RABO 0159540925  ten name van Stichting Streetpastor onder vermelding van Corona Ede. Bij voorbaat heel veel dank voor de steun’’, aldus straatpastor Max Paans.